همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* دامنه هایی که طی کمتر از 60 روز گذشته ، ثبت ، تمدید و منتقل نموده اید تا پایان 60 روز قابلیت انتقال ندارند ، در هنگام انتقال دامنه قفل دامنه را غیر فعال نمایید.