هاست ویندوز اقتصادی ( اروپا)

ویندوز 100 مگابایت-پلسک


شروع از   1,200,000 ريال
شش ماهه

ویندوز 500 مگابایت-پلسک


شروع از   2,400,000 ريال
شش ماهه

ویندوز 1000 مگابایت-پلسک


شروع از   3,600,000 ريال
شش ماهه

ویندوز 2000 مگابایت-پلسک


شروع از   5,400,000 ريال
شش ماهه

ویندوز نامحدود معمولی-پلسک


شروع از   8,400,000 ريال
شش ماهه

ویندوز نامحدود حرفه ای-پلسک


شروع از   10,800,000 ريال
شش ماهه

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/eco-windows/#Eco-eu