هاست لینوکس اقتصادی (اروپا)

لینوکس 100 مگابایت


شروع از   1,200,000 ريال
شش ماهه

لینوکس 500 مگابایت


شروع از   2,400,000 ريال
شش ماهه

لینوکس 1000 مگابایت


شروع از   3,600,000 ريال
شش ماهه

لینوکس 2000 مگابایت


شروع از   5,400,000 ريال
شش ماهه

لینوکس نامحدود معمولی


شروع از   8,400,000 ريال
شش ماهه

لینوکس نامحدود حرفه ای


شروع از   10,800,000 ريال
شش ماهه

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/linux/