خرید آنلاین سرور های مارکت هتزنر

شما می توانید با استفاده از سامانه انلاین خرید سرور های مارکت هتزنر به صورت مستقیم سرویس سرور اختصاصی خود
را از لیست سرورهای مارکت هتزنر انتخاب نموده و سفارش خود را ثبت نمایید .
همچنین امکان انتخاب کنترل پنل و سیستم عامل و کنترل پنل در مراحل بعد سفارش و یا بعد از ثبت سفارس با ارسال
درخواست پشتیبانی وجود خواهد داشت
جهت ثبت آی پی اضافه بعد از ثبت سفارش از طریق ثبت تیکت پشتیبانی می توانید تعداد آی پی مورد نیاز خود را سفارش دهید
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به ريال معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB1,680,00076h 41m787577
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB1,740,00053h 37m793991
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB1,800,00057h 37m793066
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB2,460,00020h 14m801033
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB2,520,00010h 26m798904
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB2,520,00033h 47m793459
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB2,580,0003h 52m788212
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB2,640,0001h 42m798912
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB2,640,0006h 10m801932
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,640,0009h 9m796957
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB2,640,00027h 48m788353
Intel Core i7-975637024 GB2 x 1.5 TB2,640,00032h 0m798854
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB2,640,00033h 33m798608
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB2,640,00039h 2m789108
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 2,700,00026m 793491
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB2,700,0003h 36m798537
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB2,700,0004h 11m798899
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB2,700,0006h 55m799975
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB2,700,00026h 0m801036
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,700,00030h 41m795215
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 2,700,00047h 41m793434
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 2,700,00055h 57m798567
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB2,760,0001m 801825
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,760,0002h 12m782069
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 4 TB Ent.HDD 2,760,00018h 28m793084
Intel Core i7-950568224 GB4 x 1.5 TB HWR 2,820,00013h 15m796858
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,820,00018h 50m801029
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB2,820,00023h 38m798282
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 2,820,00025h 43m795161
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB2,820,00026h 35m790499
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent. HDD 2,820,00027h 13m798189
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,880,000<1m 801032
Intel Core i7-950568224 GB3 x 1.5 TB HWR iNIC 2,880,0004h 45m793008
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD iNIC 2,880,0006h 48m762519
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB2,880,00018h 0m798216
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 2,880,00020h 24m798238
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,880,00020h 50m798768
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,880,00030h 15m801558
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 2,880,00047h 54m798309
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB2,880,00048h 51m801767
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD iNIC 2,880,00051h 4m793677
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ECC iNIC 2,940,0006h 54m801554
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,940,00014h 30m800283
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1.5 TB2,940,00029h 16m757178
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB2,940,00041h 3m801855
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR ECC iNIC 2,940,00044h 16m799606
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB iNIC 3,000,0001h 49m798523
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB3,000,0002h 47m801849
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 3,000,0003h 49m773350
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 3,000,00013h 14m799753
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB3,000,00014h 32m793744
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB Ent.HDD 3,000,00015h 17m798297
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,000,00016h 36m794689
Intel Core i7-950568248 GB2 x 2 TB Ent.HDD 3,000,00017h 42m799348
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR iNIC 3,000,00021h 50m798550
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ECC iNIC 3,000,00029h 22m801613
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB HWR ECC iNIC 3,000,00034h 48m795591
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 3,000,00038h 50m798231
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,000,00049h 58m789757
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB HWR iNIC 3,000,00054h 33m798560
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB Ent.HDD 3,060,0002h 24m800288
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB3,060,0007h 21m801765
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 300 GB SAS HWR ECC iNIC 3,060,0007h 40m797880
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 3,060,00010h 51m793545
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR iNIC 3,060,00026h 49m798322
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 3,060,00027h 20m799615
Intel Core i7-980885924 GB4 x 300 GB SAS HWR 3,060,00031h 4m788449
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 4 TB Ent.HDD 3,060,00044h 13m801779
Intel Xeon E3-1245V2900332 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,120,00014h 14m793824
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 3,120,00017h 34m796845
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,120,00026h 31m801477
Intel Xeon E3-1270V3985232 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,180,00032h 33m794372
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 3,240,00012h 25m790593
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB ECC iNIC 3,240,00014h 52m799486
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR ECC iNIC 3,240,00020h 21m798034
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB iNIC 3,240,00028h 30m799877
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB iNIC 3,240,00034h 46m800025
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB iNIC 3,300,0009h 52m798198
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB3 x 3 TB ECC iNIC 3,300,00010h 7m783217
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB3,300,00029h 12m801764
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 4 TB Ent.HDD 3,300,00038h 26m793746
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD HWR 3,360,0001h 49m796816
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,420,00017h 52m801561
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD HWR 3,420,00026h 17m796848
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791932 GB2 x 300 GB SAS HWR ECC iNIC 3,420,00028h 8m799498
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 4 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,420,00032h 39m799616
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB3 x 300 GB SAS HWR ECC iNIC 3,420,00041h 41m795592
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB HWR 3,480,00017h 12m790955
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 3,480,00017h 43m782742
Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS949832 GB2 x 300 GB SAS HWR ECC iNIC 3,480,00025h 6m795594
Intel Xeon E3-1270V3985232 GB2 x 4 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,540,0002h 23m794379
Intel Xeon E3-1275V2949832 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,540,0002h 52m784152
Intel Core i7-980x894424 GB4 x 750 GB HWR 3,540,00020h 5m797649
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB + 120GB SSD 3,540,00020h 19m799888
Intel Core i7-3770944532 GB3 x 3 TB3,540,00038h 39m798247
Intel Xeon E3-1270V3985232 GB2 x 2 TB Ent.HDD HWR ECC iNIC 3,660,00020h 18m794380
Intel Core i7-3770944516 GB3 x 3 TB HWR 3,660,00022h 52m793673
Intel Core i7-2600830716 GB4 x 3 TB HWR 3,660,00045h 58m779088
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 4 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,660,00050h 32m798094
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 4 TB Ent.HDD 3,720,0005h 43m796819
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • »