خرید آنلاین سرور های مارکت هتزنر

شما می توانید با استفاده از سامانه انلاین خرید سرور های مارکت هتزنر به صورت مستقیم سرویس سرور اختصاصی خود
را از لیست سرورهای مارکت هتزنر انتخاب نموده و سفارش خود را ثبت نمایید .
همچنین امکان انتخاب کنترل پنل و سیستم عامل و کنترل پنل در مراحل بعد سفارش و یا بعد از ثبت سفارس با ارسال
درخواست پشتیبانی وجود خواهد داشت
جهت ثبت آی پی اضافه بعد از ثبت سفارش از طریق ثبت تیکت پشتیبانی می توانید تعداد آی پی مورد نیاز خود را سفارش دهید
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به ريال معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB3,059,000قيمت ثابت835494
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB3,059,000قيمت ثابت844880
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB3,192,000قيمت ثابت850143
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB3,192,000قيمت ثابت884199
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB3,192,000قيمت ثابت884181
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB3,192,000قيمت ثابت854840
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB3,192,000قيمت ثابت884266
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB3,192,00063h 11m875640
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB3,192,00065h 41m884523
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB3,192,00072h 35m875426
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB3,458,000قيمت ثابت859653
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB3,458,000قيمت ثابت859651
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB3,458,000قيمت ثابت862983
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB3,458,000قيمت ثابت862974
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB3,458,000قيمت ثابت844898
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB3,458,000قيمت ثابت827514
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB3,458,000قيمت ثابت835246
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB3,458,000قيمت ثابت847156
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB3,458,000قيمت ثابت867330
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 320 GB3,458,000قيمت ثابت855557
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB3,458,000قيمت ثابت867331
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 320 GB3,458,000قيمت ثابت869959
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB INIC 3,458,000قيمت ثابت850028
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB3,458,000قيمت ثابت856726
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 3,458,000قيمت ثابت884403
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,458,000قيمت ثابت884387
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 3,458,000قيمت ثابت874517
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 3,458,000قيمت ثابت881817
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB3,458,000قيمت ثابت891573
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB3,458,0006h 49m884942
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB3,458,00018h 11m882350
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,458,00054h 11m882207
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,458,00059h 28m884354
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB3,458,00064h 21m878731
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB3,458,00074h 29m862215
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB3,458,00080h 51m893054
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB3,458,00082h 15m892950
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 160 GB3,458,000107h 45m873591
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,458,000113h 10m890564
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB3,458,000113h 26m893058
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,458,000140h 18m893780
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 3,458,000153h 45m874489
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB3,458,000174h 26m879512
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,591,00014h 22m883257
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB3,591,00021h 8m886330
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB3,591,00024h 21m875913
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB ENT.HDD 3,591,00025h 50m886953
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB3,591,00043h 26m879123
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB3,591,00043h 44m886773
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,591,00043h 55m882389
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 3,591,00046h 18m884070
AMD Athlon 64 3700+5681 GB2 x 750 GB3,591,00096h 28m868088
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 500 GB3,724,000قيمت ثابت868090
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 1 TB3,724,000قيمت ثابت871758
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB3,724,000قيمت ثابت835271
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB3,724,000قيمت ثابت873375
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB3,724,000قيمت ثابت871764
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 500 GB3,724,000قيمت ثابت827899
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB ENT.HDD 3,724,0004h 10m875920
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,724,0004h 20m890455
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,724,0006h 4m889250
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB3,724,0006h 43m876007
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 3,724,00015h 15m891799
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB3,724,00018h 13m868077
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 3,724,00045h 15m893789
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 3,724,00064h 17m884470
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB INIC 3,724,00090h 54m879880
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 3,857,0002h 38m894649
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 3,857,00012h 55m887889
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB ENT.HDD 3,857,00022h 58m877959
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD HWR 3,857,00030h 11m884386
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 1 TB3,857,00036h 47m891574
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ECC INIC 3,857,00039h 11m893411
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB3,857,00090h 39m893350
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 3,990,00012h 13m894498
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 3,990,00052h 16m886989
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ECC INIC 3,990,00060h 12m894617
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 3,990,00061h 23m894331
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB INIC 3,990,00065h 2m893071
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 3,990,00071h 5m892240
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB4,256,000قيمت ثابت862999
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB4,256,000قيمت ثابت862990
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB4,256,000قيمت ثابت862992
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1 TB4,256,000قيمت ثابت862991
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB4,256,000قيمت ثابت862996
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB4,256,000قيمت ثابت862988
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB4,256,000قيمت ثابت862989
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB INIC 4,256,000قيمت ثابت859682
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB INIC 4,256,000قيمت ثابت859680
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB4,256,000قيمت ثابت871881
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB4,256,000قيمت ثابت873304
Intel Core i7-950 - Red.PS568212 GB2 x 750 GB4,256,000قيمت ثابت873682
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB HWR 4,256,000قيمت ثابت878311
Intel Core i7-960601224 GB2 x 750 GB4,256,000قيمت ثابت879374
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB4,256,000قيمت ثابت879736
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB ENT.HDD 4,256,000قيمت ثابت883682
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB4,256,000قيمت ثابت879326
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ECC INIC 4,256,00014h 39m887392
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB INIC 4,256,00029h 21m893070
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 4,256,00030h 2m894151
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • »