خرید آنلاین سرور های مارکت هتزنر

شما می توانید با استفاده از سامانه انلاین خرید سرور های مارکت هتزنر به صورت مستقیم سرویس سرور اختصاصی خود
را از لیست سرورهای مارکت هتزنر انتخاب نموده و سفارش خود را ثبت نمایید .
همچنین امکان انتخاب کنترل پنل و سیستم عامل و کنترل پنل در مراحل بعد سفارش و یا بعد از ثبت سفارس با ارسال
درخواست پشتیبانی وجود خواهد داشت
جهت ثبت آی پی اضافه بعد از ثبت سفارش از طریق ثبت تیکت پشتیبانی می توانید تعداد آی پی مورد نیاز خود را سفارش دهید
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به ريال معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB2,793,00041h 59m835234
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB2,793,00092h 58m823264
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 300 GB2,892,7507h 59m827841
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB2,892,7508h 41m835244
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 400 GB2,892,75043h 21m837132
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB2,892,75052h 24m838327
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB2,892,75054h 31m836566
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB2,892,75056h 24m835271
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB2,892,75060h 27m833382
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB2,892,75060h 35m828727
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB2,892,75067h 7m809133
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB HWR 2,892,75068h 36m827446
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB2,892,75073h 39m832636
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB2,892,75080h 13m832858
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB2,892,75086h 13m826448
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB2,992,50053m 819788
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,992,5001h 19m821441
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,992,5001h 19m821408
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,992,5001h 19m821415
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB2,992,5003h 25m826701
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,992,5005h 30m813749
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB2,992,5005h 39m827986
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB2,992,50018h 41m827902
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB2,992,50018h 59m835076
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB2,992,50020h 46m837133
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,992,50022h 32m827560
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB2,992,50027h 22m834556
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,992,50033h 42m837644
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB2,992,50035h 47m831221
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,992,50036h 3m836592
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB2,992,50036h 35m827489
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB2,992,50040h 20m834565
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,992,50055h 9m811664
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB2,992,50056h 42m825497
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,992,50077h 59m830364
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB3,192,000قيمت ثابت814304
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB3,192,000قيمت ثابت824517
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB3,192,000قيمت ثابت826969
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB3,192,000قيمت ثابت830766
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB3,192,000قيمت ثابت830770
Intel Core i7-92050058 GB2 x 1.5 TB3,192,000قيمت ثابت833620
Intel Core i7-92050058 GB2 x 1 TB3,192,000قيمت ثابت837202
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB3,192,000قيمت ثابت820266
Intel Core i7-960601224 GB2 x 750 GB3,192,000قيمت ثابت832999
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB3,192,000قيمت ثابت830759
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,192,0004h 47m837655
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB Ent.HDD 3,192,00010h 8m819790
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB3,192,00016h 33m825421
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB3,192,00018h 52m828073
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB3,192,00027h 7m844880
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB3,192,00031h 31m827473
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB iNIC 3,192,00034h 49m817326
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB3,192,00050h 32m823263
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB3,192,00054h 34m840013
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 3,192,00063h 25m819746
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB iNIC 3,192,00067h 58m836946
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB iNIC 3,192,00069h 12m832934
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ECC iNIC 3,192,00069h 19m837648
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 3,192,00070h 48m830507
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB3,192,00079h 46m826711
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,192,00080h 44m837632
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,192,00087h 32m840490
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 3,192,00091h 11m836516
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 3,192,00091h 42m836769
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 3,192,00096h 30m837506
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent. HDD 3,192,00097h 43m838750
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB Ent.HDD 3,192,000101h 6m816712
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB Ent.HDD 3,192,000103h 38m836638
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ECC iNIC 3,192,000104h 44m832307
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,192,000117h 59m837595
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB Ent.HDD 3,192,000127h 24m828618
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB HWR 3,192,000131h 49m824883
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 3,192,000145h 51m825027
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 3,192,000151h 17m828900
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB3,192,000173h 37m837112
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 3,192,000175h 14m822674
Intel Core i7-930516512 GB2 x 2 TB3,291,750قيمت ثابت824598
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB3,291,750قيمت ثابت830790
Intel Core i7-930516512 GB2 x 750 GB3,291,750قيمت ثابت824599
Intel Core i7-95056828 GB2 x 1 TB3,291,750قيمت ثابت833045
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB3,291,750قيمت ثابت833923
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB3,291,750قيمت ثابت833036
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB3,291,750قيمت ثابت827934
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1 TB3,291,750قيمت ثابت822804
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB3,291,750قيمت ثابت833005
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB3,291,750قيمت ثابت819268
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB3,291,750قيمت ثابت835221
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1.5 TB3,291,750قيمت ثابت840069
Intel Core i7-950568212 GB2 x 2 TB3,291,750قيمت ثابت833858
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB3,291,750قيمت ثابت833023
Intel Core i7-93051658 GB2 x 2 TB3,291,750قيمت ثابت835341
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB3,291,750قيمت ثابت833031
Intel Core i7-93051658 GB2 x 1 TB3,291,750قيمت ثابت840077
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent. HDD 3,291,7501h 26m847389
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 3,291,7506h 17m842579
Intel Core i7-96060128 GB2 x 750 GB3,291,7508h 0m833000
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB3,291,75011h 30m836653
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 500 GB3,291,75014h 43m844989
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ECC iNIC 3,291,75022h 10m814404
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB Ent. HDD 3,291,75022h 28m836630
 • «
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >
 • »