خرید آنلاین سرور های مارکت هتزنر

شما می توانید با استفاده از سامانه انلاین خرید سرور های مارکت هتزنر به صورت مستقیم سرویس سرور اختصاصی خود
را از لیست سرورهای مارکت هتزنر انتخاب نموده و سفارش خود را ثبت نمایید .
همچنین امکان انتخاب کنترل پنل و سیستم عامل و کنترل پنل در مراحل بعد سفارش و یا بعد از ثبت سفارس با ارسال
درخواست پشتیبانی وجود خواهد داشت
جهت ثبت آی پی اضافه بعد از ثبت سفارش از طریق ثبت تیکت پشتیبانی می توانید تعداد آی پی مورد نیاز خود را سفارش دهید
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به ريال معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB1,620,00056h 7m769552
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB1,680,00062h 35m769551
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB1,740,0004h 45m762880
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB1,740,00039h 8m769115
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB1,740,00075h 35m741112
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 320 GB1,800,0007h 5m759639
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB1,800,00015h 53m768041
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB1,800,00034h 55m762876
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB1,800,00036h 40m763487
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB1,800,00066h 49m762335
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB1,800,00068h 25m756795
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB1,800,00068h 48m757066
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB1,800,00082h 11m759946
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB1,800,00095h 19m757141
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB1,860,0008h 27m760716
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB1,860,00012h 49m753457
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB1,860,00024h 10m760229
AMD Athlon 64 5600+ X214718 GB2 x 500 GB1,860,00024h 52m769117
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB1,860,00025h 14m751092
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 1,860,00032h 11m766106
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB1,860,00054h 32m765592
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB1,920,000قيمت ثابت759560
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB1,920,000قيمت ثابت753503
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB1,920,000قيمت ثابت753505
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB1,920,000قيمت ثابت751632
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB1,920,000قيمت ثابت757562
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB1,920,000قيمت ثابت760628
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB1,920,00020h 10m762211
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB1,920,00023h 59m751080
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 1,920,00032h 49m759950
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB1,920,00048h 49m759077
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB iNIC 1,920,00049h 36m760231
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB1,920,00051h 30m765588
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت720928
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت759794
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت757526
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB1,980,000قيمت ثابت759817
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت757470
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB1,980,000قيمت ثابت710122
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت763093
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB1,980,000قيمت ثابت763107
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB1,980,000قيمت ثابت760647
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB iNIC 1,980,000قيمت ثابت753516
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB iNIC 1,980,00023h 27m753504
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB HWR 1,980,00023h 29m762118
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent. HDD 1,980,00026h 53m765231
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB1,980,00039h 52m759567
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 1,980,00045h 48m762176
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 1,980,00047h 15m755734
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 1,980,00049h 36m764607
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB iNIC 1,980,00052h 59m760218
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1 TB1,980,00054h 3m751635
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 1,980,00056h 16m757137
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB1,980,00090h 24m762209
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,040,000قيمت ثابت754411
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,040,000قيمت ثابت763010
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,040,000قيمت ثابت763019
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,040,0001h 1m759127
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB2,040,0008h 21m746999
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD iNIC 2,040,00018h 39m770064
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 2,040,00018h 46m763827
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 2,040,00038h 52m770068
Intel Core i7-93051658 GB2 x 1 TB2,040,00046h 9m763040
Intel Core i7-930516548 GB2 x 750 GB2,040,00046h 46m753508
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,040,00053h 53m763529
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,040,00060h 1m763706
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 2,040,00062h 45m760722
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB2,100,000قيمت ثابت749167
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1.5 TB2,100,000قيمت ثابت751783
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1 TB2,100,000قيمت ثابت751784
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1.5 TB2,100,000قيمت ثابت757138
Intel Core i7-950568248 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,100,000قيمت ثابت754717
Intel Core i7-975637024 GB2 x 750 GB2,100,000قيمت ثابت749169
Intel Core i7-975637012 GB3 x 750 GB2,100,000قيمت ثابت760656
Intel Core i7-965590624 GB2 x 2 TB2,100,000قيمت ثابت763183
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB HWR 2,100,000قيمت ثابت749135
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1 TB2,100,000قيمت ثابت749165
Intel Core i7-950568224 GB3 x 750 GB2,100,000قيمت ثابت763089
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1 TB2,100,0004h 29m765060
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 2,100,0005h 30m765125
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB2,100,00013h 51m759070
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB2,100,00016h 38m767469
AMD Athlon 64 5600+ X214716 GB2 x 500 GB2,100,00019h 45m769646
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent. HDD 2,100,00024h 18m768728
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB iNIC 2,100,00027h 3m751196
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB2,100,00040h 25m760367
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,100,00040h 25m760709
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 2,100,00043h 38m762520
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,100,00049h 43m747075
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB2,100,00051h 15m768166
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB HWR ECC iNIC 2,100,00052h 57m763797
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB Ent.HDD 2,100,00060h 15m763563
Intel Core i7-930516524 GB3 x 750 GB2,100,00068h 53m763043
Intel Core i7-980x - Red.PS894424 GB2 x 750 GB HWR 2,160,000قيمت ثابت741479
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB HWR 2,160,000قيمت ثابت760632
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB2,160,0002h 11m769719
Intel Core i7-930516512 GB3 x 1.5 TB2,160,0003h 28m763042
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,160,0005h 8m764912
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 2 TB iNIC 2,160,0008h 26m763200
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB HWR iNIC 2,160,00017h 24m765075
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • »