خرید آنلاین سرور های مارکت هتزنر

شما می توانید با استفاده از سامانه انلاین خرید سرور های مارکت هتزنر به صورت مستقیم سرویس سرور اختصاصی خود
را از لیست سرورهای مارکت هتزنر انتخاب نموده و سفارش خود را ثبت نمایید .
همچنین امکان انتخاب کنترل پنل و سیستم عامل و کنترل پنل در مراحل بعد سفارش و یا بعد از ثبت سفارس با ارسال
درخواست پشتیبانی وجود خواهد داشت
جهت ثبت آی پی اضافه بعد از ثبت سفارش از طریق ثبت تیکت پشتیبانی می توانید تعداد آی پی مورد نیاز خود را سفارش دهید
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به ريال معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB1,380,000قيمت ثابت735165
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB1,380,000قيمت ثابت729557
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB1,560,000103h 45m740601
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB1,620,00033h 33m736441
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB iNIC 1,680,00092h 50m739706
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت716549
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت719091
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB HWR 1,980,000قيمت ثابت717459
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB1,980,000قيمت ثابت722190
Intel Core i7-93051658 GB2 x 1 TB1,980,000قيمت ثابت724956
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB1,980,000قيمت ثابت725021
Intel Core i7-93051658 GB2 x 1.5 TB1,980,000قيمت ثابت724954
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB iNIC 1,980,000قيمت ثابت718660
Intel Core i7-930516512 GB2 x 2 TB1,980,000قيمت ثابت724955
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1.5 TB1,980,000قيمت ثابت727382
Intel Core i7-930516512 GB2 x 750 GB HWR 1,980,000قيمت ثابت728308
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB1,980,00044m 725417
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB1,980,0004h 52m727983
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB1,980,0008h 28m737129
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB1,980,00038h 37m739930
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB1,980,00065h 52m734012
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 1,980,00075h 6m735753
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,040,000قيمت ثابت699724
Intel Core i7-93051658 GB3 x 1.5 TB2,040,000قيمت ثابت722149
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,040,000قيمت ثابت735848
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 2,040,0008m 731454
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,040,00058m 722354
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB2,040,00012h 48m736936
Intel Core i7-92050058 GB2 x 1 TB2,040,00014h 18m701039
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,040,00019h 46m735419
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB2,040,00035h 57m690229
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB2,040,00039h 48m726160
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,040,00040h 43m735435
Intel Core i7-930516524 GB2 x 2 TB2,040,00049h 38m694606
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB2,040,00074h 3m734346
Intel Core i7-975637012 GB3 x 750 GB2,100,000قيمت ثابت713013
Intel Core i7-975637012 GB2 x 750 GB iNIC 2,100,000قيمت ثابت688982
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB HWR 2,100,000قيمت ثابت716556
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB HWR 2,100,000قيمت ثابت716578
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB HWR iNIC 2,100,000قيمت ثابت719084
Intel Core i7-975637012 GB2 x 2 TB2,100,000قيمت ثابت719601
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1 TB2,100,000قيمت ثابت726174
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB2,100,00011h 53m730197
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,100,00032h 35m736138
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,100,00058h 6m736658
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,100,00067h 9m734513
Intel Core i7-975637024 GB2 x 2 TB HWR 2,160,000قيمت ثابت732041
Intel Core i7-930516524 GB4 x 750 GB2,160,00020m 727386
Intel Core i7-950568224 GB3 x 750 GB2,160,0004h 30m732029
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB2,160,00010h 11m728306
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB2,160,00010h 31m731187
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB2,160,00013h 55m732348
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB2,160,00014h 16m719085
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB2,160,00021h 30m716236
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,160,00024h 23m722549
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB2,160,00028h 16m732635
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,160,00028h 45m725848
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB2,160,00040h 37m732930
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB HWR 2,160,00046h 54m736240
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB2,160,00056h 14m736696
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB iNIC 2,160,00060h 42m735758
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 2,160,00077h 29m736164
Intel Core i7-920500524 GB3 x 750 GB HWR 2,220,000قيمت ثابت728272
Intel Core i7-920500512 GB3 x 2 TB HWR 2,220,000قيمت ثابت720902
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,220,00062h 36m724192
Intel Core i7-950568224 GB4 x 750 GB HWR 2,280,000قيمت ثابت711415
Intel Core i7-950568212 GB4 x 1.5 TB HWR 2,280,000قيمت ثابت736229
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 2,280,00013h 36m735752
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB2,280,00023h 33m727724
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB2,280,00024h 39m739832
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 2,280,00034h 48m737137
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB2,280,00074h 35m727163
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB iNIC 2,280,00077h 23m734039
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 300 GB SAS HWR 2,340,000قيمت ثابت713495
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 300 GB SAS HWR 2,340,000قيمت ثابت708860
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,340,0003h 41m737188
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB2,340,00019h 57m718997
Intel Xeon E3-1270V3985232 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,340,00042h 49m718287
Intel Core i7-975 - Red.PS637012 GB2 x 750 GB HWR 2,340,00056h 6m732040
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 2,340,00067h 36m731479
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,400,00039m 717874
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 300 GB SAS HWR ECC iNIC 2,400,0008h 35m735431
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB iNIC 2,400,00018h 0m737066
Intel Xeon E3-1245V2900332 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,400,00025h 14m737171
Intel Core i7-950568248 GB2 x 2 TB Ent.HDD 2,400,00037h 38m739781
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB iNIC 2,400,00039h 33m736113
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 2,400,00044h 17m738536
Intel Core i7-980x894424 GB4 x 1.5 TB HWR 2,460,000قيمت ثابت732048
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR ECC iNIC 2,460,0003h 23m732403
Intel Xeon E3-1245V2900332 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 2,460,00012h 26m730834
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB HWR 2,460,00014h 2m733932
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 2 TB Ent.HDD iNIC 2,460,00018h 57m734537
Intel Core i7-950568224 GB3 x 1.5 TB iNIC 2,460,00048h 56m729730
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB + 2x300GB SAS HWR 2,460,00072h 14m633600
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 2,520,0004h 32m740033
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB Ent.HDD 2,520,00017h 45m738500
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB + 240GB SSD 2,520,00021h 1m732669
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 2,520,00021h 58m740054
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 2 TB ECC iNIC 2,520,00034h 21m738538
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 1 TB HWR 2,520,00059h 42m712179
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • »