اخبار

آخرین اخبار مارال هاست
22 Jul 2017

شرکت ثبت کننده دامنه های بین المللی Resello در اقدامی ناگهانی ثبت دامنه های بین المللی را از تاریخ 27 تیر ماه برای کاربران ایرانی خود به دلیل آنچه محدودیت های بین المللی علیه ایران عنوان نموده است ، غیر فعال کرد ، در حال حاضر بیش از 90 درصد دامنه های بین المللی مشتریان ایرانی در این شرکت ثبت شده است . مارال هاست نیز همچون سایر شرکت های ایرانی بخشی از دامنه های بین المللی خود را از طریق...


بیشتر »