اطلاعیه اقدام فوری جهت حل مشکل تحریم دامنه بین المللی

اطلاعیه اقدام فوری جهت حل مشکل تحریم دامنه بین المللی مشتری ارجمند  احتراما به اطلاع می رساند طی ایمیلی که از سمت رجیسترار opensrs  دریافت شده است متاسفانه دامنه های بین المللی ثبت شده در ...