مرکز آموزش

  مقالات

تایید دامنه
تایید دامنهبرای تایید دامنه شما نیاز دارید که 5 رکورد را در هاست خود ایجاد کنید . که این رکورد ها...
دسته بندی ایمیل های Bounce
دسته بندی ایمیل های Bounce یا Bounced Groups Filter در گزارش Logهای ایمیل های...
راهنمای تایید دامنه
طبق قوانین بین المللی هنگامی که شما قصد ارسال ایمیل های مارکتینگ با نام ایمیل دامنه خاصی دارید می...
شارژ کردن پنل ایمیل مارکتینگ
در صورتی که شارژ پنل ایمیل شما تمام شد و نیاز به شارژ مجدد داشته باشید میتوانید به صورت آنلاین...
نحوه بهینه کردن لیست ایمیل
در سرویس های ایمیل مارکتینگ در صورتیکه لیست ایمیل شما صحیح نباشند ایمیل هایی که ارسال میکنید اسپم...