مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'تایید دامنه'

آموزش تایید درخواست های فعال سازی دامین - شرکت RealTimeRegister
مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، مالکین دامنه پس از ثبت اطلاعات در رجیسترار یا...