سرور مجازی بایننس

Trade_VPS_DE_1


 
3,000,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: سرور بایننس

   موقعیت: آلمان

   سی پی یو: دو هسته ( 6GHZ )

   رم: 3 گیگابایت

   فضای دیسک: 80 گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

Trade_VPS_DE_2


 
4,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: سرور بایننس

   موقعیت: آلمان

   سی پی یو: سه هسته ( 9GHZ )

   رم: 6 گیگابایت

   فضای دیسک: 120 گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

Trade_VPS_DE_3


 
6,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: سرور بایننس

   موقعیت: آلمان

   سی پی یو: چهار هسته ( 12GHZ )

   رم: 9 گیگابایت

   فضای دیسک: 160 گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

Trade_VPS_FR_1


 
3,000,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: سرور بایننس

   موقعیت: فرانسه

   سی پی یو: دو هسته ( 6GHZ )

   رم: 3 گیگابایت

   فضای دیسک: 80 گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

Trade_VPS_FR_2


 
4,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: سرور بایننس

   موقعیت: فرانسه

   سی پی یو: سه هسته ( 9GHZ )

   رم: 6 گیگابایت

   فضای دیسک: 120 گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

Trade_VPS_FR_3


 
6,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: سرور بایننس

   موقعیت: فرانسه

   سی پی یو: چهار هسته ( 12GHZ )

   رم: 9 گیگابایت

   فضای دیسک: 160 گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود