سرور اختصاصی ایران

MH-DS1


شروع از   10,770,000 ريال
ماهانه

   پردازنده: G7 X 5670

   رَم: 24 گیگابایت

   فضای دیسک: 2*900 گیگابایت SAS

   پورت: 1 گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

MH-DS2


شروع از   14,520,000 ريال
ماهانه

   پردازنده: G8-2*E5-2650 V2

   رَم: 32 گیگابایت

   فضای دیسک: 2*900 گیگابایت SAS

   پورت: 1 گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

MH-DS3


شروع از   33,000,000 ريال
ماهانه

   پردازنده: G8-2*E5-2670 V3

   رَم: 64 گیگابایت ِDDR4

   فضای دیسک: 2*500 گیگابایت SSD

   پورت: 1 گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

MH-DS4


شروع از   37,400,000 ريال
ماهانه

   پردازنده: G8-2*E5-2670 V3

   رَم: 64 گیگابایت ِDDR4

   فضای دیسک: 2*4 ترابایت Sata

   پورت: 1 گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

MH-DS5


شروع از   58,960,000 ريال
ماهانه

   پردازنده: G9-2*E5-2680 V4

   رَم: 128 گیگابایت ِDDR4

   فضای دیسک: 2*1 ترابایت SSD

   پورت: 1 گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

MH-DS6


شروع از   87,120,000 ريال
ماهانه

   پردازنده: G9-2*E5-2680 V4

   رَم: 256 گیگابایت ِDDR4

   فضای دیسک: 4*4 ترابایت SATA

   پورت: 1 گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

MH-DS7


شروع از   94,820,000 ريال
ماهانه

   پردازنده: G9-2*E5-2680 V4

   رَم: 256 گیگابایت ِDDR4

   فضای دیسک: 2*1 ترابایت NVMe

   پورت: 1 گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود