هاست ابری، لینوکس و ویندوز

Cloud_Linux_IR_STARTUP


شروع از   3,000,000 ريال
ماهانه

   فضای دیسک ابری: نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: 1 وبسایت

   CPU اختصاص یافته: 2 هسته

   Ram اختصاص یافته: 2 گیگابایت

   بکاپ گیری: 2 بار در روز

   وب سرور: لایت اسپید

   مناسب برای تعداد بازدید: 5000-15000

   تامین امنیت CAGEFS: Yes

   زیرساخت: ابری

   دسترسی ترمینال: بله

   پشتیبانی از NodeJS: بله

   پشتیبانی از Python: بله

   پشتیبانی از Laravel: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 300 ارسال/ساعت

   PHP 5/6 to 7/X: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   پشتیبانی CIP: بله

   اپلینک سرور: 10Gbps

Cloud_Linux_IR_BUSINESS


شروع از   5,000,000 ريال
ماهانه

   فضای دیسک ابری: نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: 3 وبسایت

   CPU اختصاص یافته: 4 هسته

   Ram اختصاص یافته: 4 گیگابایت

   بکاپ گیری: 2 بار در روز

   وب سرور: لایت اسپید

   مناسب برای تعداد بازدید: 5000-15000

   تامین امنیت CAGEFS: بله

   زیرساخت: ابری

   دسترسی ترمینال: بله

   پشتیبانی از NodeJS: بله

   پشتیبانی از Python: بله

   پشتیبانی از Laravel: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 300 ارسال/ساعت

   PHP 5/6 to 7/X: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   پشتیبانی CIP: بله

   اپلینک سرور: 10Gbps

Cloud_Linux_IR_PRO


شروع از   7,000,000 ريال
ماهانه

   فضای دیسک ابری: نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: نامحدود

   CPU اختصاص یافته: 8 هسته

   Ram اختصاص یافته: 8 گیگابایت

   بکاپ گیری: 2 بار در روز

   وب سرور: لایت اسپید

   مناسب برای تعداد بازدید: 5000-15000

   تامین امنیت CAGEFS: بله

   زیرساخت: ابری

   دسترسی ترمینال: بله

   پشتیبانی از NodeJS: بله

   پشتیبانی از Python: بله

   پشتیبانی از Laravel: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 300 ارسال/ساعت

   PHP 5/6 to 7/X: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   پشتیبانی CIP: بله

   اپلینک سرور: 10Gbps

Cloud_Windows_IR_STARTUP


شروع از   3,000,000 ريال
ماهانه

   فضای دیسک ابری: نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وبسایت میزبانی: 1 وبسایت

   CPU اختصاص یافته: 2 هسته

   Ram اختصاص یافته: 3 گیگابایت

   دامنه IR رایگان: بله

   زیرساخت: ابری

   مناسب برای بازدید روزانه: 5000 تا 15000 بازدید

   بکاپ گیری: روزانه

   بکاپ گیری از دیتابیس MSSQL: هر 8 ساعت

   SQL Server: ورژن های 2017/2019

   پشتیبانی PHP 5/6 to 7/X: بله

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود

   مجموع فضای دیتابیس MSSQL: 10GB

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 600

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   تعداد ایمیل در ساعت: 300 ارسال/ساعت

   Security Advisor: بله

   امنیت تامین شده با WAF: بله

   امکان ریستورسریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   پشتیبانی CIP: بله

   آپلینک سرور: 10Gbps

Cloud_Windows_IR_BUSINESS


شروع از   5,000,000 ريال
ماهانه

   فضای دیسک ابری: نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وبسایت میزبانی: 5 وبسایت

   CPU اختصاص یافته: 4 هسته

   Ram اختصاص یافته: 5 گیگابایت

   دامنه IR رایگان: بله

   زیرساخت: ابری

   مناسب برای بازدید روزانه: 5000 تا 15000 بازدید

   بکاپ گیری: روزانه

   بکاپ گیری از دیتابیس MSSQL: هر 8 ساعت

   SQL Server: ورژن های 2017/2019

   پشتیبانی PHP 5/6 to 7/X: بله

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود

   مجموع فضای دیتابیس MSSQL: 10GB

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 600

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   تعداد ایمیل در ساعت: 300 ارسال/ساعت

   Security Advisor: بله

   امنیت تامین شده با WAF: بله

   امکان ریستورسریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   پشتیبانی CIP: بله

   آپلینک سرور: 10Gbps

Cloud_Windows_IR_PRO


شروع از   7,000,000 ريال
ماهانه

   فضای دیسک ابری: نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وبسایت میزبانی: 10 وبسایت

   CPU اختصاص یافته: 8 هسته

   Ram اختصاص یافته: 9 گیگابایت

   دامنه IR رایگان: بله

   زیرساخت: ابری

   مناسب برای بازدید روزانه: 5000 تا 15000 بازدید

   بکاپ گیری: روزانه

   بکاپ گیری از دیتابیس MSSQL: هر 8 ساعت

   SQL Server: ورژن های 2017/2019

   پشتیبانی PHP 5/6 to 7/X: بله

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود

   مجموع فضای دیتابیس MSSQL: 10GB

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 600

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   تعداد ایمیل در ساعت: 300 ارسال/ساعت

   Security Advisor: بله

   امنیت تامین شده با WAF: بله

   امکان ریستورسریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   پشتیبانی CIP: بله

   آپلینک سرور: 10Gbps

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/cloud/