سرور ابری

IR-Cloud-Small


شروع از   8,000,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور: ابری ایران

   آپلینک: 10 گیگابیت

   سی‌پی‌یو: 2 هسته

   رم: 4 گیگابایت

   فضای دیسک: 60 گیگابایت

   ترافیک ماهیانه: 8 ترابایت منصفانه

IR-Cloud-Medium


شروع از   10,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور: ابری ایران

   آپلینک: 10 گیگابیت

   سی‌پی‌یو: 4 هسته

   رم: 8 گیگابایت

   فضای دیسک: 80 گیگابایت

   ترافیک ماهیانه: 8 ترابایت منصفانه

IR-Cloud-Large


شروع از   13,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور: ابری ایران

   آپلینک: 10 گیگابیت

   سی‌پی‌یو: 8 هسته

   رم: 16 گیگابایت

   فضای دیسک: 120 گیگابایت

   ترافیک ماهیانه: 10 ترابایت منصفانه

IR-Cloud-X-Large


شروع از   23,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور: ابری ایران

   آپلینک: 10 گیگابیت

   سی‌پی‌یو: 12 هسته

   رم: 32 گیگابایت

   فضای دیسک: 180 گیگابایت

   ترافیک ماهیانه: 10 ترابایت منصفانه

IR-Cloud-2X-Large


شروع از   33,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور: ابری ایران

   آپلینک: 10 گیگابیت

   سی‌پی‌یو: 16 هسته

   رم: 64 گیگابایت

   فضای دیسک: 240 گیگابایت

   ترافیک ماهیانه: 15 ترابایت منصفانه