اطلاعیه دانتایم روز چهارشنبه 10 تیر ماه ساعت 13:45 تا 16:30 زمان بندی شده
اهمیت - معمولی تاثیر دیگر - سرویس های میزبانی داخل ایران

احتراما به اطلاع میرساند در راستای اصلاح زیرساخت در سطح شبکه، روز چهارشنبه 11 تیر ماه مورخ 13:45 الی 16:30 سرویس های میزبانی شده بر روی رنج 185.165.116.0-185.165.116.254 و 185.165.118.0-185.165.118.254، شامل سرویس های میزبانی ایران و سرور های مجازی ایران دچار اختلال و قطعی مقطعی خواهد بود .